INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Projekt Polisa Sp. z o.o., ul. Przyjaźni 16a/1, 53-030 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000479030 (dalej: Projekt Polisa)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania czynności agencyjnych określonych w przepisach Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych usług i produktów własnych Projekt Polisa, czyli przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej.

Komu będą przekazywane dane?

Dane mogą być przekazywane do Ubezpieczycieli, u których przygotowywana będzie oferta ubezpieczenia oraz zawarta umowa ubezpieczenia.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa oraz, w zakresie wykorzystywania do celów marketingowych, do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Jakie są prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Projekt Polisa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres: ul. Przyjaźni 16a/1, 53-030 Wrocław.