Informacje dotyczące multiagencji

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486 z późn.zm.)

Firma agenta ubezpieczeniowego

PROJEKT POLISA SP. Z O.O.

Rodzaj pośrednika

Mulrtiagencja Ubezpieczeniowa.

Adres siedziby agenta

uL. PRZYJAŹNI 16A/1, 53-030 WROCŁAW

Numer wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych 11218543/A

Rejestr jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Informacje na temat wpisu do rejestru można uzyskać poprzez:
 1. skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru, na adres: Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, tel. 22 262 50 00, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
 3. skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).

Agent Ubezpieczeniowy prowadzi działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń

 1. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
 2. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
 3. COLONNADE INSURANCE SA ODDZIAŁ W POLSCE,
 4. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 5. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
 6. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA
 7. GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 8. GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S A
 9. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 10. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
 11. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SA
 12. TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
 13. UNUM ŻYCIE TUIR S.A.
 14. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 15. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
 16. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
 17. WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP oraz Leadenhall Polska Sp. z o.o. coverholdera Lloyd’s.
Pełnomocnictwa są dostępne pod tym adresem: Pełnomocnictwa

Wynagrodzenie dystrybutora

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio multiagencji Projekt Polisa Sp. z o.o. w następujący sposób:
 1. telefonicznie pod numerem: 71 306 77 70
 2. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. pisemnie na adres siedziby: ul. Przyjaźni 16A/1, 53-030 Wrocław
Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów, Klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń

Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.