Zakres ubezpieczenia

  • koszty leczenia nagłych zachorowań, następstw chorób przewlekłych i nieszczęśliwych wypadków wraz z usługami assistance
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • bagaż podróżny, wydatki poniesione w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu oraz opóźnieniem lub odwołaniem lotu
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
  • koszty odwołania podróży
  • kontynuacja leczenia powypadkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
  • zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

Ubezpiecz się…

Zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Pobierz OWU